Personvern- og salgsbetingelser.

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i nettbutikken Veggbilder og fotografering v/

Anne Gyri Solberg Org.nr. 929 079 043 

Når du bruker nettsiden eller er i kontakt med meg, f.eks. mottar mitt nyhetsbrev eller bestiller varer fra meg, vil jeg Anne Gyri Solberg behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor jeg gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlige for personopplysningene jeg behandler er Anne Gyri Solberg.

Kontaktinformasjonen til Anne Gyri Solberg er:

Adresse: Vadfossveien 34, 3772 Kragerø
Telefonnummer: 94 89 14 04
Organisasjonsnummer: 929 079 043

1) Hvorfor samler jeg inn personopplysninger og hva slags informasjon samler jeg inn.

Jeg samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan jeg kommer i kontakt med deg. Jeg samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1.Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om min virksomhet. E-postadresse kan registreres. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

2.Besvare henvendelser som kommer inn til meg. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen kan registreres. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Jeg har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for meg for å hjelpe deg med det du lurer på.

3.For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter jeg informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies jeg benytter nederst på siden. Jeg behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Jeg har vurdert det slik at det er nødvendig for meg for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til mine brukere. Jeg ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at jeg kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter jeg personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2) Utlevering av personopplysninger til andre

Jeg gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger meg å gi ut informasjonen.

Anne Gyri Solberg bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på selskapets vegne. I slike tilfeller har jeg inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Jeg benytter meg av følgende databehandler/websideleverandør per i dag:

  • Webnode AG Registrerings-ID CH-170.3.036.124-0

All behandling av personopplysninger som jeg foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

For å kunne tilby deg Vipps betalingsløsning, kan jeg komme til å overføre dine personopplysninger i kassen i form av kontakt- og ordredetaljer til Vipps, for at Vipps skal kunne vurdere hvorvidt du kvalifiserer for deres betalingsløsninger og for å skreddersy disse betalingsløsningene til deg. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Vipps egen personvernerklæring.

3) Lagringstid.

Jeg lagrer dine personopplysninger hos meg så lenge det er nødvendig for det formål person-opplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som jeg behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger jeg behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4) Dine rettigheter når jeg behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene jeg behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte meg i henhold til informasjon angitt innledningsvis og sende oss kopi av legitimasjon. Jeg vil svare på din henvendelse til meg så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos meg. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte meg i henhold til informasjon angitt innledningsvis og sende meg kopi av legitimasjon.

5) Klager

Dersom du mener at min behandling av personopplysninger ikke stemmer med det jeg har beskrevet her eller at jeg på andre måter ikke behandler dine personopplysninger i henhold til personvernreglene, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6) Endringer

Hvis det skulle skje endring av mine tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringer i informasjonen som er gitt her. Hvis jeg har dine kontaktopplysninger vil jeg gjøre deg oppmerksom på disse endringene. For øvrig vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på min nettside.

INFORMASJONKAPSER (COOKIES) OG ANNEN TRACKINGTEKNOLOGI

Litt bakgrunn

Som mange andre nettsteder bruker jeg informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier på mine nettsteder og andre digitale tjenester. Informasjonskapsler er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet, og de hjelper meg blant annet med å fastslå hvilke deler av mine nettsteder som er mest populære, samt hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for å gjøre det mulig å levere en god brukeropplevelse, til ytelse, utvikling, analyse og målretting av annonser.

Jeg kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger jeg har registrert om deg, din bruker og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt meg ditt samtykke.

Hvordan og hvorfor

Informasjonskapsler og annen trackingteknologi, og informasjonen samlet inn ved hjelp av disse, brukes typisk til følgende formål:

Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting: Slike informasjonskapsler er viktige for driften av nettsiden og mine digitale tjenester. De er nødvendige for at du skal kunne registrere deg og gjennomføre et kjøp, og de legger til rette for en god brukeropplevelse. For eksempel lagrer jeg en informasjonskapsel som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake, slik at du slipper å logge inn med brukernavn og passord hver gang du besøker meg (denne slettes når du logger deg ut av kontoen din). 

Analyse av bruk og utvikling av tjenesten: Informasjonskapsler hjelper meg med å følge med på bruken av mine digitale tjenester, slik at jeg kan forbedre dem. Jeg samler inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter mine brukere klikker eller søker på, hvilke deler av nettsiden som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende. Dette er for å kunne lære hva våre brukere er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud.

Målrettet markedsføring: Ved hjelp av informasjonskapsler kan jeg rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker. Tredjeparts-leverandører, inkludert Google og Facebook bruker informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på dette nettstedet til å samle eller motta informasjon og bruke dette til å vise annonser basert på dine besøk på nettstedet og andre nettsteder. Jeg benytter meg av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring gjennom Facebook og Google AdWords.

Dersom du ikke ønsker dette kan du i tilknytning til mine annonser på Facebook klikke, velge alternativet «Hvorfor ser jeg dette?» og «Skjul alt fra denne annonsøren». Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google og Doubleclick ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Dersom du ikke ønsker å sende data til Google Analytics, kan du forhindre dette ved å følge denne linken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Du kan lese mer om annonsering med informasjonskapsler og velge bort dette helt for én eller flere tredjepartsleverandører på bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative. Skriv inn tekst der.

Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukerrådets veileder.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Anne Gyri Solberg 

Kontaktinformasjonen til Anne Gyri Solberg er:

Adresse: Vadfossveien 34, 3772 Kragerø
Telefonnummer: 94 89 14 04
Organisasjonsnummer: 929 079 043

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Jeg tar forbehold om skrivefeil og feil i den elektroniske lagerbeholdningen/utsolgtsituasjoner. Dersom jeg mangler deler av din ordre vil jeg sende varene jeg har på lager og kreditere manglende vare.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

En retur forutsetter at varen er i sin fulle stand og helt ubrukt. Eventuelle feilvarer kan vurderes som reklamasjon. Vi ber deg om å bruke varens originale innpakning som forsendelsesemballasje eller klistre fraktlapper og annet på esken.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Du vil bli belastet et gebyr på kr. kr 59,- ved uavhentede pakker som returneres til oss. Gebyret skal dekke våre kostnader i forbindelse med at pakken er uavhentet, herunder fraktkostnader, våre utlegg og øvrige merutgifter i forbindelse med behandling av saken.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.